Expertgroepen

Wie zijn de expertgroepen?

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen aandienen waar één of meerdere marktpartijen van het NKK vragen om onderzoek, kan een Expertgroep worden ingesteld die onderzoek doet en/of advies kan geven aan het bestuur om richting te geven aan haar beleid.

Zo is er op dit moment een werkgroep actief die onderzoek doet naar de haalbaarheid van de in PGS (en NPR) gestelde eisen aan de detectieapparatuur. Deze werkgroep DWG hoopt eind 2022 een advies uit te brengen.

Het is vrij aan de sector om een verzoek in te dienen bij het bestuur via het secretariaat adres om een issue aan te dragen wat direct of indirect van belang is voor de veiligheid van personeel.

Heeft u een verzoek? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.