Certificering

F-Gassen

F-Gassen

Het NKK houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met F-gassen.

Het beheer en de ontwikkeling zijn ondergebracht bij InstallQ. De bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn ondergebracht bij QBIS in het Centraal Register Techniek waardoor de competenties van personen die werken in deze sector zichtbaar en daardoor toetsbaar worden voor alle partijen.

NKK wil haar kennis en brede sector vertegenwoordiging inzetten om het certificatiedossier F-gassen te verbeteren.